Informasjon

Vi oppfordrer alle til å lese nøye gjennom alt materiell knyttet til eiendommen og forskriftene, inkludert dokumenter og informasjon på denne nettsiden og som er offentlig tilgjengelig, herunder norsk lov.

Område

Antall ferieboliger 327
Areal Omtrent 1.700.000 m²
Strand Småstein
Aktiviteter Fiske, ski og mulighet for snøscooter

 

Regulert område

 1. Bolighus – individuelle/frittliggende småhus (renovering/rekonstruksjon av eksisterende bygninger)
 2. Ferieeiendommer– individuelle/frittliggende
 3. Ferieeiendommer – konsentrert
  1. Mulig parkeringsplass
 4. Båtfasiliteter til sjø og vannveier
  1. Inkl. flytebrygge, resirkuleringsstasjon, klubbhus etc.
 5. Kombinerte bygninger og anlegg
  1. Spesifikt formål vil bli bestemt i detaljert reguleringsplan. Flere alternativer tilgjengelig.
 6. Kombinerte bygninger og anlegg kombinert med andre utpekte formål
  1. Område som skal brukes til utendørsturisme, men spesifikk bruk/formål vil bli bestemt i detaljert reguleringsplan.
  2. Vinteroppbevaring for båter, samt fasiliteter for rekreasjon/lek (f.eks. ATV-kurs eller minigolf) er spesifikt nevnt som eksempler på tillatte formål.

 

Andre reguleringer

 1. Veier til biler
  1. Etablering av ny og forbedret vei må gjennomføres
 2. Andre veier og grønne områder
 3. Parkeringssfasiliteter
 4. Landbruksformål
 5. Landbruksformål

 

Nødvendig prosess for utviklere

En detaljert reguleringsplan for hvert felt, inkludert situasjons- og utendørsplan med plassering og utforming av bygninger, veier, vann- og avløpsrør/-anlegg, eksisterende vegetasjon, håndtering av vann og materialer.

 

Andre

To arkeologiske inspeksjoner ble utført i 2011. Det ble ikke funnet noen funn av automatisk beskyttede gjenstander.

Informasjon

Vi oppfordrer alle til å lese nøye i gjennom alle materialer knyttet til eiendommen og forskriftene, inkludert dokumenter og informasjon på denne nettsiden, og som er offentlig tilgjengelig, herunder norsk lov.

Area

Antall ferieboliger 327
Område Omtrent 1.800.000 m²
Strand Småstein
Aktiviteter Fiske, ski og mulighet for snøscooter

 

Regulert område

 1. Bolighus-individuelle/frittliggende småhus (renovering/rekonstruksjon av eksisterende bygninger)
 2. Ferieeiendommer-enkelt/frittliggende
 3. Ferieeiendommer-konsentrert
  1. Mulig parkeringsplass
 4. Båtfasiliteter til sjø og vannveier
  1. Inkl. flytebrygge, resirkuleringsstasjon, klubbhus etc.
 5. Kombinerte bygninger og anlegg
  1. Spesifikt formål vil bli bestemt i detaljert reguleringsplan. Flere alternativer tilgjengelig.
 6. Kombinerte bygninger og anlegg kombinert med andre utpekte formål
  1. Område som skal brukes til utendørs turisme, men spesifikk bruk / formål vil bli bestemt i detaljert reguleringsplan.
  2. Vinteroppbevaring for båter, samt fasiliteter for rekreasjon/lek (f.eks. ATV-kurs eller minigolf) er spesifikt nevnt som eksempler på tillatte formål.

 

Andre reguleringer

 1. Veier til biler
  1. Etablering av ny og forbedret vei må gjennomføres
 2. Andre veier og grønne områder
 3. Parkeringssfasiliteter
 4. Landbruksformål
 5. Landbruksformål

 

Nødvendig prosess for utviklere

En detaljert reguleringsplan for hvert felt, inkludert situasjons- og utendørs plan med plassering og utforming av bygninger, veier, vann og avløpsrør og anlegg, eksisterende vegetasjon, håndtering av vann og materialer.

 

Andre

To arkeologiske inspeksjoner ble utført i 2011. Det ble ikke funnet noen funn av automatisk beskyttede gjenstander.

WordPress Lightbox Plugin